Tag: Vergin90

November 3, 2022 Off

“ຄົງຊິເຫັນຂ້ອຍ ສ້າງພາບ ແບບນີ້ໄປອີກດົນ ຂອບໃຈທຸກໆກຳລັງໃຈ ທີ່ສັດທາໃນໂຕຂ້ອຍ” Vergin90

By FC

Vergin90 ໂພສ ຄົງຊິເຫັນຂ້ອຍ ສ້າງພາບ ແບບນີ້ໄປອີກດົນ . . . ຂອບໃຈທຸກໆກຳລັງໃຈ ທຸກຄົນທີ່ສັດທາໃນໂຕຂ້ອຍເດີ້ . ບ້ານພີ່ນ້ອງເວລາເທົ່າໃດແລ້ວຕອນນີ້… . ສົ່ງຄວາມຫ່ວງໃຍຫາທຸກຄົນທີ່ເບິ່ງໂພສນີ້ . ເປັນໂພສທີ່ໜຸ່ມວິນ ເດີນທາງໄປ ແລ້ວກໍມີເຂົ້າໜົມ ຂອງແຈກ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ,…