Tag: 9 ຂໍ້ຄິດ

December 22, 2022 0

9 ຂໍ້ຄິດທີ່ທຸກຄົນເຮັດແລ້ວ ຊີວິດຈະດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໜຸ່ມວິນກ່າວໄວ້

By FC

9 ຂໍ້ຄິດທີ່ທຸດຄົນເຮັດແລ້ວ ຊີວິດຈະດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໜຸ່ມວິນກ່າວໄວ້ 1 ຢ່າເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ 2 ຢ່າຄາດຫວັງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ 3 ຊັດເຈນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງ ຈະເຮັດຫຍັງ ຕັດສິນໃຈໃຫ້ແນ່ວແນ່ ແລ້ວລົງມື້ເຮັດ 4 ຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໃຫ້ໝົດ ເນັ້ນແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດ…

December 1, 2022 0

ອ່ານ 9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ ຂອງ Win William

By FC

9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ Win William 1 ຢຸດເວົ້າຂັວນຄົນອື່ນ 2 ບໍ່ຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປ 3 ຊັດເຈນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕົວເອງ 4 ລົດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ 5 ເບິ່ງການຈາກລາເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ (ເພາະມື້ໜຶ່ງຕ້ອງເກີດຂື້ນກັບເຮົາ) 6 ຮັກສາຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ໃຜບໍ່ມັກກະຕັດຖີ້ມ 7…