Tag: 7 ລັກສະນະເນື້ອຄູ່

November 29, 2022 0

7 ລັກສະນະ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ອາດເປັນເນື້ອຄູ່ກັນມາແຕ່ປາງກ່ອນ

By FC

7 ລັກສະນະ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ອາດເປັນເນື້ອຄູ່ກັນມາແຕ່ປາງກ່ອນ 7 ມີຈິດຜູກພັນເນື້ອກວ່າເລື່ອງທາງກາຍ ໝັ້ນຄົງ ສື່ສັດຕໍ່ກັນ 6 ຢູ່ນໍາກັນແລ້ວ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າທຸກ ແລະ ສະບາຍໃຈ 5 ເຖິງຈະຜິດກັນ ແຕ່ກໍບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສ 4 ນໍາພາກັນໄປໃນທາງທີ່ດີ ທາງທີ່ມັກ ທໍາມະຊາດ…