Tag: 5 ດອກໄມ້

October 27, 2022 Off

5 ດອກໄມ້ ທີ່ໃຊ້ບູຊາໃນມື້ວັນສິນ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສິລິມຸງຄຸນຕ່າງກັນ ຕາມນີ້

By FC

1 ດອກບົວ: ເປັນດອກໄມ້ມຸງຄຸນ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມບໍລິສຸດ ມີພະລັງສ້າງສັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນດອກໄມ້ທີ່ນິຍົມນໍາມາບູຊາໄຫວ້ພຣະຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີຄວາມເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພົບແຕ່ຄວາມສໍາເລັດ. . 2 ດອກດາວເຮືອງ: ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຊີວິດມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຮຸ່ງເຮືອງສົມຊື່ ມີເງິນທອງໃຊ້ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມເອົາດອກດາວເຮືອງມາຮ້ອຍເປັນພວງມະໄລ ເພື່ອໃຫ້ໃນພິທີຕ່າງໆດ້ວຍ. 3 ດອກມະລິ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນດອກມະລິຫຍັງກໍ່ຕາມ…