Tag: 5 ຂໍ້

November 25, 2022 0

ເຕືອນສະຕິໄດ້ດີ! ນີ້ຄື 5 ຢ່າງໃນຊີວິດ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນປະຫມາດ ແທັກຄົນຮັກມາອ່ານເລີຍ

By FC

ບໍ່ຄວນປະໝາດ 5 ຢ່າງ 1 ຢ່າປະໝາດໃນຊີວິດວ່າຈະຍືນຍາວ. 2 ຢ່າປະໝາດວ່າຕົນເອງຍັງໜຸ່ມຍັງສາວ. 3 ຢ່າປະໝາດວ່າຕົນເອງຊິມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຕະຫຼອດເວລາ 4 ຢ່າປະໝາດວ່າເວລາຂອງເຮົາຍັງມີອີກຫລາຍ 5 ຢ່າລໍຖ້າສ້າງກຸສົນ ວ່າເອົາໄວ້ກອ່ນ ມື້ໜ້າກອ່ນ ມື້ອື່ນກອ່ນ…… ຄວາມຕາຍແຂວນຄໍທຸກບາດຍ່າງ-ຕື່ນມື້ເຊົ້າເຫັນໜ້າຈຶ່ງວ່າຍັງ ! ມາເຕື່ອນໃຫ້ຮູ້ຢ່າປະມາດໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີຫຍັງຈິລັງຢັ້ງຢືນ ພຸດທະອົງຊົງຕັດໄວ້ໃນໂລກກະທັມ8ແລ້ວໂລກນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍອານິຈັງ…