Tag: 10 ວິທີດ ຮັກຢືນຍາວ

October 29, 2022 0

10 ວິທີ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຈົ້າເດມີວິທີໃດແນ່ ?

By FC

10 ວິທີ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ 1 ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກັນ 2 ຕ້ອງໃຫ້ເວລາຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ 3 ອີ່ຫຍັງເບິ່ງຂ້າມໄດ້ກະປ່ອຍມັນຂ້າມໄປ 4 ຖ້າຜິດກັນຕ້ອງປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນທັນທີ 5 ໃສ່ໃຈ ລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັນ ແລະ ກັນ 6 ບໍ່ນຶກໃຈ ບໍ່ນອກກາຍ…