Tag: ໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ

December 24, 2022 0

ເມືອໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ແລ້ວໄດ້ບັດດອງ ກະເລີຍຂຽນໃສ່ຊອງແບບນີ້ “ຫັກໜີ້ເລີຍເດີ້”

By FC

ແບບນີ້ເລີຍທຸກຄົນ ເມືອເຮົາເປັນໜີ້ໝູ່ ແລ້ວງານແຕ່ງເຮົາເອົາຊອງໄປໃຫ້ໝູ່ . ໝູ່ກະບອກວ່າ ຫັກຄ່າໜີ້ເລີຍເລີຍ ..!! . ຫຼື ໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ເຮົາກະບອກ ຫັກຄ່າໜີ້ເລີຍເລີຍ ..!! ຄືກັນ 55 ແບບນີ້ອາດມີຢູ່ຈິງເດີ້