Tag: ໝາກຂຽບຝຣັ່ງ

December 6, 2022 0

ໃຜເຄີຍເຫັນ ແລະ ເຄີຍກິນແນ່ ໝາກຂຽບຝຣັ່ງ ແຊບດີ ແຖມມີປະໂຫຍດ ແກ້ອາການຄຽດ ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ

By FC

ໝາກຂຽບຝຣັ່ງ ກິນແຊບ ແລະ ມີປະໂຫຍດ ໃຜເຄີຍກິນແນ່ ໝາກ ໃຊ້ກິນເປັນໝາກໄມ້ໄດ້. ໃບ ໃຊ້ເປັນຊາຊົງດື່ມແກ້ອາການຄຽດ, ຊ່ວຍລະງັບຄວາມຄຽດ, ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ, ຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບປວດ ແລະ ຫຼຸດອາການເຄັງທ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ, ໃຊ້ເປັນຢາລະງັບປະສາດ, ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ, ນຳມາຕົ້ມດື່ມຮັກສາອາການເຈັບຂໍ້, ເຈັບປາຍປະສາດ, ແກ້ອາການເຈັບຫົວ,…