Tag: ໜິງໄຕ໋ບາ້ນ

November 18, 2022 0

ເປີດວາບ ໂຕເຕັງທີມບານເຕະຍິງ ຄສບ ສາວ ໜິງ ສາວງາມເມືອງເໜືອ

By FC

ໂຕເຕັງຂອງທີມບານເຕະຍິງ ຄສບ ມະນີລັກ ເທບພະວົງ ຫຼື ນ້ອງ ໜິງ ຫົວໜ້າທີມບານເຕະຍິງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ . ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງສຶກສາຢູ່ຄະນະເສດສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ພາກບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ປີ3 ສາມາດພາທີມເຂົ້າຮອບ 4 ທີມໃນງານການແຂ່ງຂັນກິລານັກສຶກສາທົ່ວ ມຊ…