Tag: ໜັງເຄັມ

November 10, 2022 Off

ຊິກເນເຈີໜຶ່ງ ໃຜມັກກິນແນ່ ? ປະກາດໃຫ້ຮູ້ “ໜັງເຄັມ” ຂອງຄົນລາວໂດ່ງດັງເຖິງຕ່າງແດນ

By FC

ໂດຍ: ສາວຜູ້ໄທ ຂປລ.ໜັງເຄັມ ຫລື ໜັງຄວາຍຕາກແຫ້ງ ອາຫານເອກະລັກຂອງຄົນລາວ ທີ່ຊາວຕ່າງຊາດເຫັນແລ້ວຕົກໃຈວ່າກິນໄດ້ແນວໃດ? ເພາະທັງຫຍາບ, ທັງແຂງ ແຕ່ຄົນລາວສາມາດນໍາມາເປັນອາຫານໄດ້ຫລາຍເຍື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຈີ່ໜັງຈໍ້າແຈ່ວປາແດກ, ຍໍ່າໜັງ, ເອາະໜັງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ. ເມື່ອກ່ອນຖ້າກິນຈີ່ໜັງແລ້ວ ຫລາຍຄົນກໍຄິດພາບໄວ້ວ່າ ຈີ່ແລ້ວຕ້ອງຟ້າວກິນ…