Tag: ໄຫວ້ພະແມ່ທໍລະນີ

November 25, 2022 0

ແຊໄວ້ເຮັດ ພາຫວານໄຫວ້ແມ່ທໍລະນີ ທຸກວັນພຸດ ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ ເອີ້ນໂຊກເອີ້ນລາບ ຄ້າຂາຍລໍ້າລວຍ

By FC

ພາຫວານໄຫວ້ແມ່ທໍລະນີ ທຸກວັນພຸດ ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ 4-5ໂມງ ເອີ້ນໂຊກເອີ້ນລາບ ຄ້າຂາຍລຳ້ລວຍ ລາຍການປະກອບມີ ເຂົ້າຫນົມຫວານ, ຫມາກໄມ້ຫ້າມຂາດຫມາກກ້ວຍ ຫ້າມໃສ່ຫມາກກ້ຽງກັບສີດຳເຂົ້າຫນຽວດຳ ຄໍາຫມາກ 8 ຄໍາ, ຢາສູບ8ກອກ, ທຽນ8ເຫລັ້ມ, ແຍກທູບ 16 ດອກ ແລະ 15…