Tag: ໄວລຸ້ນ

December 30, 2022 0

“ສຳຄັນກິນດອງ ສຳຮອງກິນເຂົ້າປຸ້ນ ໄວລຸ້ນ21ປີ ຫາເງິນແຕ່ງດອງ” ຮັກກັນຫາສ້າງເກັບໄປນໍາກັນ ໄວລຸ້ນຍຸກໃໝ່

By FC

ເຫັນແລ້ວເປັນໂມເມັ້ນໜ້າຮັກຫຼາຍຂອງໄວລຸ້ນຍຸກໃໝ່ ທີ່ມັກຮັກກັນແລ້ວກໍສ້າງສາ ຫາເງິນ ເກັບທ້ອນນໍາກັນເພື່ອມື້ສໍາຄັນ . ມື້ທີ່ພ້ຶມ ແລະ ເໝາະສົມຈະໄດ້ກ່ຽວດອງກັນ ດັ່ງຄູ່ນີ້ ທີ່ໂພສພາບ ພ້ອມກອງເງິນ ທີ່ທັງ 2 ເກັບທ້ອນເພື່ອງານແຕ່ງ ໂດຍໂພສວ່າ ສຳຄັນກິນດອງ ສຳຮອງກິນເຂົ້າປຸ້ນ ໄວລຸ້ນ21ປີ ຫາເງິນແຕ່ງດອງ .…

November 12, 2022 0

ຖ້າຊິແຄຄົນທີ່ບໍ່ແຄເຮົາ ກໍບໍ່ມາຮອດມື້ນີ້ ຂອບໃຈທີ່ຢູ່ລຸຍສ້າງນໍາກັນ ເຮັດທຸລະກິດ ບໍ່ລອງບໍ່ຮູ້ ບໍ່ສ່ຽງ ບໍ່ລວຍ ຕ້ອງເປັນຄົນຂະຫຍັນແລ້ວລົງມື້ເຮັດ

By FC

ນີ້ຄືເລື່ອງລາວຊີວິດຂ້ອຍກ່ອນຊິມາຮອດທຸກມື້ນີ້ບໍ່ແມ່ນງ່າຍ ຖ້າຊິໄປແຄຄົນທີ່ບໍ່ແຄເຮົາຂ້ອຍຄື່ຊິບໍ່ມາຮອດທຸກມື້ນີ້ . ໃຜບໍ່ເຄີຍຜ່ານມາບໍ່ມີທາງເຂົ້າໃຈດອກ ຂອບໃຈທີ່ຢູ່ລຸຍສ້າງນໍາກັນມາ Namfon Kingsada . ຄົນທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ບໍ່ແມນຄົນທີ່ຈະສ້າງຕາມຝັນຊືໆ ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຂະຫຍັນແລ້ວລົງມື້ເຮັດ ຄວາມສໍາເລັດຈຶງຊິເກິດ . ເຮັດທຸລະກິດ ບໍ່ລອງບໍ່ຮູ້ ບໍ່ສ່ຽງ ບໍ່ລວຍ ບໍ່ລົ້ມ ບໍ່ມີບົດຮຽນ ຈາກ:…