Tag: ໄມ້ 2000

November 5, 2022 Off

ແມ່ນແທ້ຫຼວານິ ປີ້ງຈີນຢູ່ບຸນທາດຫຼວງ ໄມ້ 2 ພັນກີບ ໄດ້ຕ່ອນສໍ່ານິ ໃຜເຈິະແນ່ ເມັ້ນບອກດຸ

By FC

ຢາຫເກີນຫັນນະ ບຸນທາດຫລວງປີນີ້ ປີ້ງຈີນໄມ້ 2000ກີບ ລະໄດ້ຕ່ອນຕາມພາບ ຄວາມຈິງຫຼືຕິ່ງນັງ ແມ່ນບໍ່ . ໃຜເຈິແນ່ ຮ້ານໃດ ຕ້ອງໄດ້ໄປລອງແລ້ວລະ ຈາກ: ຈອມຮາດ-studio