Tag: ໄຊສະໝອນ ມູນຊົມພູ

November 16, 2022 0

ດີໆ ຮ່ວມເຊຍລາວ ! ຄັ້ງທໍາອິດ ລາວ ສົ່ງຕົວແທນ ປະກວດ Miss and Mister Deaf Universum (ຍິງຊາຍງາມຫູໜວກ)

By FC

ຄວາມມາດຂອງແຕ່ລະຄົນມີຢູ່ແລ້ວ ຢູ່ທີ່ໂອກາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນຄົນສົມບູນແບບ ຫຼື ມີຈຸດບົກຜ່ອງກໍຕາມ ຖືກເປັນອີກໜຶ່ງບາດກ້າວໃໝ່ຂອງລາວໃນເວທີປະກວດນາງງາມ-ຊາຍງາມ ທີ່ຫຼ້າສຸດລາວເຮົາສົ່ງໂຕແທນປະກວດໃນເວທີປະກວດສຳລັບຜູ້ບົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນ ຫຼື ຫູໜວກ ໂດຍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022 ນັ້ນ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການສົ່ງຕົວແທນຈາກປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດ Miss and Mister…