Tag: ໃສ່ນໍ້າເລາະ

November 7, 2022 0

ປີນີ້ຈັດໃຫຍ່ ບຸນທາດຫຼວງ ໃຜກໍຢາກໄປ ຄົນເຈັບກໍໃສ່ນໍ້າໄປເລາະບຸນໂລດ ແນວຢາກໄປເນາະ

By FC

ຫຼາຍເລື່ອງລາວເກີດຂຶ້ນໃນບຸນທາດຫຼວງປີນີ້ ຫຼັງຈາກ 2 ປີ ບໍ່ໄດ້ຈັດ ປີນີ້ຈັດ ກໍຂໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ໄປ ດັ່ງຄົນນີ້ເຈັບປ່ວຍກໍຢາກຈະໄປເລາະ ບຸນທາດຫລວງປີຫນຶ່ງມີເທື່ອຫນຶ່ງ ຂໍເລາະນໍາແດ່! ວ່າຊັ້ນ