Tag: ໂສດ

November 12, 2022 0

ຕອນບໍ່ມີແຟນ ເຮົາກ້າທີ່ຈະສະແດງອອກວ່າ ‘ໂສດ’ ແຕ່ພໍມີຄົນຮັກ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ບໍ່ກ້າສະແດງອອກວ່າ ‘ຮັກ’

By FC

ຕອນບໍ່ມີແຟນເຮົາກ້າທີ່ຈະສະແດງອອກວ່າເຮົາ ‘ໂສດ’ ແຕ່ພໍມີຄົນຮັກແລ້ວ–ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຊິບໍ່ກ້າສະແດງອອກວ່າ ‘ຮັກ’ ການສະແດງອອກໃນມຸມທີ່ມັນເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເກີນຂອບເຂດ ມັນຈະມີຄຸນຄ່າທາງຄວາມຮູ້ສຶກໃນໂຕຂອງມັນເອງສະເໝີແຫລ່ະ ທີ່ສຳຄັນຄື–ການສະແດງອອກແບບນີ້ ມັນຄືການໃຫ້ກຽດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກວ່າ: ເຂົາມີຕົວຕົນໃນຢູ່ໃນຊີວິດເຮົາ ແລະ ‘ເຂົາຄືທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຸກໃຈຂອງເຮົາ’ ພຽງຄົນດຽວ ຈາກ: jarnwarng

November 11, 2022 0

ມື້ເອົາກະບອກ ມື້ເລີກກະຂໍບອກເດີ້ ບໍ່ມີວັນຄົບຮອບປີທີ 4 ເທິ ຢູ່ນາ-ມ່ອມ ປະກາດຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ

By FC

ເຫັນໂພສນີ້ແລ້ວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນຈິງເລີຍ ກໍຕິດຕາມມາພັກໜຶ່ງສໍາລັບຄູ່ຮັກຢ່າງ ເທິ ຢູນາ ແລະ ສາວ ມ່ອມ ຄວາມຮັກຂອງສາວ ແລະ ບ່າວ ຜູ້ໄທ ໄທບ້ານດຽວກັນ ທີ່ໃນມື້ນີ້ຂອງ 3 ປີ ທີ່ແລ້ວ ເປັນວັນແຕ່ງດອງຄອງຮັກ ຮ່ອມຫົ່ມຜ້າລາຍຝືນດຽວ ມາມື້ນີ້ປີນີ້…