Tag: ແມ່ຍ່າ

February 22, 2023 0

ມີແມ່ຍ່າດີ ຍິ່ງກວ່າຖືກເລກລາງວັນໃຫຍ່ ໃຜມີແບບນີ້ແນ່

By FC

ມີແມ່ຍ່າດີ ຍິ່ງກວ່າຖືກເລກລາງວັນໃຫຍ່ ບອກເລີຍວ່າຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍຈະກັງວົນແຮງ ກ່ຽວກັບການປັບໂຕເຂົ້າຫາຄອບຄົວແຟນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍ່າ ຫຼື ແມ່ຜົວ ທີ່ຕາມທໍາມະດາທີ່ເຫັນໃນໜັງລະຄອນແມ່ນມັກບໍ່ຖືກກັນ ແລະ ກໍມີບາງຄົນທີ່ໃນຊີວິດຈິງເປັນແບບນັ້ນ ທີ່ບໍ່ຖືກກັນ ແມ່ຍ່າກັບລູກໄພ້ ແຕ່ບໍາງຄອບຄົວສ່າງໂຊກດີ ເຈີແມ່ຜົວ ຫຼື ແມ່ຍ່າທີ່ຮັກແພງເຮົາຄືລູກສາວແທ້ໆ ມີຫຍັງກໍສອນດ ກໍໃຫ້ ໃຈດີ ເຊິ່ງເປັນຄວາມໃຝຝັນຂອງລູກໄພ້ທຸກຄົນເລີຍລະ…

November 3, 2022 0

ວ້າວ ສາວໂຊກດີສຸດ ແມ່ຍ່າມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນ, ຂົນຄຳມາໃຫ້ໃສ່ 100 ກົ່ວບາດ ມື້ແຕ່ງ

By FC

ຈາກໂພສນີ້ ອິດສາກັນທົ່ວ ຈາກ Puii Puii . “ເປັນທຸກຢ່າງໄຫ້ແລ້ວ ເປັນທັງພໍ່ທັງແມ່ ຄົນທີ່ຄ່ອຍຊັບຟອັດທຸກຢ່າງ ຕັກເຕື່ອນ ບອກສອນ ເຫັນເຮົາໄດ້ດີ ແລ້ວມີຄວາມສຸກ ເປັນຄົນທີ່ຍາກໄຫ້ຍາກເຫັນລູກໄດ້ແຕ່ສີ່ງດີໆ . ມື້ແຕ່ງມອບດິນຫນ້າທາງ1ຕອນພ້ອມເງີນຈຳນວນ1 ມື້ແຕ່ງກະຂົນຄຳມາໄຫ້ໃສ່ເປັນ100ກົ່ວບາດ . ຜູ້ທີ່ມອບໄຫ້ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງຈົນເວົ້າອອກມາເປັນຄຳເວົ້າບໍ່ອອກ ແມ່ຍ່າແບບນີ້ໃຜແນ່ທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນ່າ…