Tag: ແມວດ ຖືກເລກ

November 30, 2022 0

ງວດຕໍ່ໄປແມ່ນເຮົາ ສາທຸໆ ຍິນດີນໍາ ເຈ້ຕຸ້ຍປີ້ງເປັດ ເຊໂປນ ສະຫວັນນະເຂດ ແມວໃຫ້ໂຊກ ແຕກໄປ 400 ລ້ານ

By FC

ໂຊກດີແທ້ເດ້ ! 400 ລ້ານແຕກ ເປັນຂອງເຈ້ຕຸ້ຍປີ້ງເປັດ ທີ່ເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ ງວດຕໍ່ໄປຂໍໃຫ້ແມ່ນຂ້ອຍເດີ້ ສາທຸ ເຊິ່ງງວດນີ້ແມ່ນອອກແມວ 681994 ດີໃຈນໍາເດີ້ ຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນເຮົາ ສາທຸໝ