Tag: ແຟຊັ້ນ

November 20, 2022 0

ຄໍາວ່າແຟຊັ້ນບໍ່ມີສຸດອີ່ຫຼີ ກ້າໃສ່ບໍ່ແບບນິ ເລີດແຮງສົ້ງອອກໃໝ່ ແຫກແວກແຕກຕ່າງ

By FC

ບອກເລີຍແຟຊັ້ນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ຫຼ້າສຸດ ວ່າດ້ວຍສົ້ງແຫກ ແບບນີ້ໂລດ ເລີດແຮງ ໄດ້ ຊົມພູ ອາລະຍາໃສ່ ແຫ່ງເລີດຄັກ . ຖ້າມີຂາຍ ກໍຈະກ້າຊື້ໃສ່ບໍ່ ?