Tag: ແຕ່ງດອງຢູ່ວັດ

November 3, 2022 Off

ຍິນດີນໍາຄູ່ຮັກໃນຕໍານານ ແດນ-ແພັດຕີ້ ແຕ່ງດອງແບບລຽບງ່າຍ ຈັດພິທີມຸງຄຸນຢູ່ວັດ

By FC

ເປີດພາບ ພິທີມຸງຄຸນ ແດນ ແພັດຕີ້ ຄູ່ຮັກດາລາ ອົບອວນໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ . ຍິນດີນໍາ ແດນ-ແພັດຕີ້ ຈູງມື້ເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານຢ່າງລຽບງ່າຍທີ່ວັດ ເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈ ຢາກແຕ່ງດອງ ແບບລຽບງ່າຍທີ່ສຸດ ສ່ວນຂໍ້ດີ . ຂອງການຈັດພິທີແຕ່ງດອງທີ່ວັດ ຈະນໍາເງິນຈັດພິທີແຕ່ງດອງ ໄປສ້າງເຮືອນຫໍ ແລະ ໄປເປັນທຶຄ່າຮໍ່າຮຽນ,…