Tag: ແຈັກກີ້ Mister Goblal laos 2022

November 20, 2022 Off

“ຖ້າປ່ຽນສັງຄົມໄດ້ ຢາກໃຫ້ໂລກນີ້ບໍ່ມີການບູລີ້ກັນ” ແຈັກກີ້ Mister Goblal laos 2022 ຫຼົງຮັກບໍ່ໄຫວແລ້ວ

By FC

ນອກຈາກຄວາມຫຼໍ່ ຄວາມສາມາດເຕັງໜຶ່ງ ຮູ້ຄໍາຕອບຈະຫຼົງຮັກຊາຍຄົນນີ້ ໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ Mister Goblal laos 2022 ມົງລົງທີ່ໜຸ່ມຫຼໍ່ ສູງຂາວ ທັດສະນະຄະຕິດີ ວ່າທີ່ດຣ ຈາກສະຫວັນນະເຂດຄື MGL11 ແຈັກກີ້ ພິມມະຈັກ ສ່ວນສູງ 187 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນທີ່ເຮົາມາຮູ້ຈັກຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ກັນ…