Tag: ເໝາະສົມ

December 7, 2022 Off

ອາຍຸຈັກປີແລ້ວ? ຜົນວິໄຈເຜີຍ ອາຍຸ 28-32 ປີ ເໝາະແກ່ການແຕ່ງດອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈັດເລີຍ

By FC

ຜົນວິໄຈເຜີຍ ຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການແຕ່ງດອງແມ່ນ ອາຍຸ 28-32 ປີ ເໝາະແກ່ການແຕ່ງດອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ບໍ່ເດັກນ້ອຍຈົນເກີນໄປ ພ້ອມປັບໄລສະຕາຍໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດຄູ່ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ພໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ເປັນຢ່າງດີ ແບບຄູ່ໃດແຕ່ງດອງຕອນນີ້ ແມ່ນມີໂອກາດຢ່າຮ້າງກັນໜ້ອຍກວ່າໄວອື່ນໆ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍບໍ່ສະເໝີໄປເດີ້ ເພາະອີກຢ່າງກໍຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະຄູ່ ແລະ ຄວາມເຫັນກົງກັນຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ…

November 3, 2022 Off

ອາຍຸຈັກປີແລ້ວ ຮູ້ບໍ່ວ່າ ອາຍຸ 28-32 ປີ ແມ່ນກໍາລັງດີ ເໝາະແກ່ການແຕ່ງດອງ

By FC

ຮູ້ໄວ້ເດີ້ ວ່າເວລານີ້ແຫຼະເໝາະເຈາະແລ້ວ ຜົນວິໄຈເຜີຍ ອາຍຸ 28-362 ປີ ເໝາະແກ່ການແຕ່ງດອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະເປັນຊ່ວງີ່ບໍ່ເດກັນ້ອຍຈົນເກີນໄປ ພ້ອມປັບໄລສະຕາຍໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດຄູ່ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ພໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ເປັນຢ່າງດີ ແບບຄູ່ໃດແຕ່ງດອງຕອນນີ້ ແມ່ນມີໂອກາດຢ່າຮ້າງກັນໜ້ອຍກວ່າໄວອື່ນໆ . ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍບໍ່ສະເໝີໄປເດີ້ ເພາະອີກຢ່າງກໍຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະຄູ່ ແລະ ຄວາມເຫັນກົງກັນຂອງທັງ…