Tag: ເຮືອຍອສໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

November 18, 2022 Off

ຄັກສຸດ Pangeos ເຮືອຍອສໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຮູບເຕົ່າ ເມືອງລອຍນໍ້າແຫ່ງອານາຄົດ ແຊໄວ້ໄປ

By FC

ຫາກເວົ້າເຖິງເຮືອຍອສຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍຄົນອາດເຄຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ “ຊຸບເປີຍອສ” ແມ່ນບໍ່ ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຊຸບເປີຍອດຂະໜາດນ້ອຍໄປເລີຍ ເມື່ອທຽບກັບ ໂປເຈັກເຮືອຍອດຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຈຸຄົນໄດ້ເຖິງ 60.000 ພັນຄົນ ໂດຍເຮືອຫຼູຂະໜາດຍັກ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊຸບເປີ, ເມກະ ແລະ ກິກະຢ່າງ ເທຣະຍອສ ນີ້ຊື່ວ່າ “‘Pangeos” ເຊິ່ງຕັ້ງຊື່ຕາມ ມະຫາທະວີບ…