Tag: ເສີມໂຊກລາບ

January 14, 2023 0

ອ່ານເບິ່ງເລີຍ ວິທີເສີມໂຊກລາບຂອງຄົນເກີດທັງ 7 ວັນ ປີ 2023

By FC

ສະບາຍດີຜູ້ອ່ານ ມື້ນີ້ຈະນໍາເອົາເລື່ອງຂອງໂຊກລາບມາຝາກທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະການເສີມດວງ ຂອງຄົນເກີດທັງ 7 ວັນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Horoworld ໄດ້ບອກຂໍ້ມູນຄວາມເຊື່ອດີໆດັ່ງນີ້ ວັນອາທິດ ເສີມດວງຕາມວັນເກີດ ໃຫ້ທ່ານນຳສິ່ງຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມອົບອຸ່ນ ຫລືໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ ທຽນ, ຜ້າຮົ່ມ, ບໍລິຈາກຄ່າໄຟ ຫລື ຖ້າມີຄຸດໃຫ້ນຳມາເກັບຕິດໂຕ ຫລື ຫາເວລາໄປສັກກະລະບູຊາຄຸດ…