Tag: ເມືອງລອຍນໍ້າແຫ່ງອານາຄົດ

November 18, 2022 0

ຄັກສຸດ Pangeos ເຮືອຍອສໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຮູບເຕົ່າ ເມືອງລອຍນໍ້າແຫ່ງອານາຄົດ ແຊໄວ້ໄປ

By FC

ຫາກເວົ້າເຖິງເຮືອຍອສຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍຄົນອາດເຄຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ “ຊຸບເປີຍອສ” ແມ່ນບໍ່ ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຊຸບເປີຍອດຂະໜາດນ້ອຍໄປເລີຍ ເມື່ອທຽບກັບ ໂປເຈັກເຮືອຍອດຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຈຸຄົນໄດ້ເຖິງ 60.000 ພັນຄົນ ໂດຍເຮືອຫຼູຂະໜາດຍັກ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຊຸບເປີ, ເມກະ ແລະ ກິກະຢ່າງ ເທຣະຍອສ ນີ້ຊື່ວ່າ “‘Pangeos” ເຊິ່ງຕັ້ງຊື່ຕາມ ມະຫາທະວີບ…