Tag: ເຟດບຸກ

December 14, 2022 0

ແຊໄວ້ເລີຍ ວິທີລຶບໝູ່ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ Facebook ຕາມນີ້

By FC

ແຊໄວ້ເລີຍ ວິທີລຶບໝູ່ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ Facebook ຕາມນີ້ ແບບຈະລົບໝູ່ອອກຈາກເຟດ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມານັ່ງລົບເທື່ອລະຄົນແລ້ວ ເອົາວິທີນີ້ໄປລອງເຮັດເບິ່ງ ລົບໄດ້ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຄັກສຸດ ຕາມນີ້ລະ 1 ເຂົ້າໄປທີ່ໝູ່ ແລະເບິ່ງ ເພື່ອນທັງໝົດ 2 ຈັດການ 3 ໂຕ້ຕອບດ້ວຍນ້ອຍທີ່ສຸດ 4…