Tag: ເບຍລາວ

May 3, 2023 Off

ໄປຕໍ່ຫຼືຈະພໍສໍ່ານີ້ ປັບລາຄາເບຍລາວອີກແລ້ວ ຕາມນີ້ເດີ້ ໄຫວບໍ່ລະຈະ

By FC

ຫຼ້າສຸດ ປັບອີກແລ້ວຈະ ລາຄາເບຍລາວ ແນວໃດແນວໃດ ໄຫວບໍ່ສໍ່ານີ້ ປັບລາຄາເບຍລາວ ຕາມແຈ້ງການເດີ້ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ປັບລາຄາສິນຄ້າຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນ ລາຄາເບຍລາວ 1 ລັງໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ທີ່ 164.000 ກີບ ເຊິ່ງການປັບປ່ຽນລາຄາໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະເລີ່ມມີຜົນຢ່າງເປັນທາງການ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ…

November 1, 2022 Off

ແນວໃດ ປ່ຽນກິນຫຍັງດີ ເບຍຂຶ້ນລາຄາອີກແລ້ວ ເອົາສູ້ໆສາຍແຂງ

By FC

ດ່ວນ….. ແຈ້ງສາຍເມົາ ບໍລິສັດເບຍລາວ ແຈ້ງປັບລາຄາຜະລິດຕະພັນເບຍລາວ ແລະ ເຄື່ອງດືມບາງຊະນິດ ເລີ່ມປະຕິບັດມື້ນີ້ເດີ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາການຜະລິດ ແລະ ພາວະການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບຢ່າງໄວຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາເງິນສະກຸນອື້ນໆ . ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນປັບລາຄາຢູ່ກ້ອງໂພສ