Tag: ເຕະບານ

November 4, 2022 Off

ສາຍຕາສັ້ນຫຼືຍາວ ບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກໄດ້ການລົງເດີ່ນ ໃສ່ແຫວ່ນຕາລົງເຕະໂລດ ຄົນມີພອນສະຫວັນຕ້ອງສົ່ງເສີມ

By FC

ສ່ອງ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ COPA Coca-Cola Laos 2022 ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ນັກຮຽນສາມັນ ຊີງຂັນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ເດີນທາງມາຮອດໂຄ້ 4 ທີມ ທີ່ເປັນໂຕແທນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີມຍິງ 2 ທີມ ທີມຊາຍ…