Tag: ເຈ້ຍໄຊ

November 15, 2022 0

ເຈ້ຍ ປາຊີຟິກ ໂພສວັນຄົບຮອບ 21 ປີ “ຂອບໃຈຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າ ໄຊ ຕອນຂ້ອຍເປັນແຟນເຈົ້າທໍາອິດ ໃຜກະເວົ້າວ່າດອກຟ້າກັບຫມາວັດ”

By FC

ເຈ້ຍປາຊີຟິກ ໂພສຮູບພາບຄົບຮອບ 21ປີ ພ້ອມກັບແຄັບຊັ່ນສຸດຫວານຂອບໃຈໄຊພັນລາຍາຜ່ານເຟສບຸກຂອງຕົນເອງ ວ່າ Happy anniversary 21 years ຂອບໃຈຄວາມຮັກ ອັນສວຍງາມຂອງເຈົ້າ ໄຊ ຕອນຂ້ອຍເປັນແຟນເຈົ້າທໍາອິດ ໃຜກະເວົ້າວ່າດອກຟ້າກັບຫມາວັດ ເຮົາບໍ່ມີຫຍັງສົມກັນເລີຍ ທັງທາງຖານະແລະຫນ້າຕາ ເຈົ້າບໍໄດ້ງາມແຕ່ຫນ້າຕາ ເຈົ້າງາມທັງຈິດໃຈ ຂ້ອຍໂຊກດີຫລາຍທີ່ໄດ້ເຈົ້າມາເປັນຄູ່ຊີວິດ ຕະຫລອດ…