Tag: ເຈົ້າຊູ້

January 3, 2023 0

ຫລາຍຄົນເວົ້າວ່າ “ຜົວມັກຫລິ້ນສາວຕອນເມຍຖືພາ ຂ້ອຍພິສູດມາແລ້ວ ຄັນຜູ້ຊາຍຊິຊົ່ວ ບໍ່ມີລູກມັນກະຊົ່ວ”

By FC

ຈາກໂພສນີ້ ບອກເລີຍຕ້ອງອ່ານໃ້ຈົບ ອີກມມໜຶ່ງຂອງຊີວິດຄູ່ ໂພສ Kabuea Tonoy PT ວ່າ “ຂ້ອຍເຫັນຫລາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ ໃຫ່ມໃຫ່ມກະຮັກ ດົນໄປກະອອກລາຍ ບາງຄົນກະບອກວ່າ ຜົວມັກຫລິ້ນສາວຕອນເມຍຖືພາ ມັນບໍ່ແມ່ນເດີ ຂ້ອຍພິສູດມາແລ້ວ ຄັນຜູ້ຊາຍມັນຊິຊົ່ວ ບໍ່ມິລູກຈັກຄົນມັນກະຊົ່ວ ມັນກະຊົ່ວ ສະບາຍດີປີໃຫ່ມ2023 ຈາກນັ້ນແຕ່ລະຮູບກໍຂຽນຄໍາອະທິບາຍໃສ່…

November 10, 2022 0

6 ຂໍ້ສັງເກດທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າເປັນພຽງຄົນລົມ ຄົນໃນສະຕ໊ອກຂອງເຂົາ ອ່ານດ່ວນ!

By FC

ຄົບໃຜຮັກໃຜກໍຢາກເປັນໜຶ່ງດຽວ, ຢາກເປັນຄົນຖືກເລືອກ ບໍ່ຢາກເປັນ 2 ຮອງໃຜ ຫຼື ເປັນພຍງຄົນຂັ້ນເວລາແມ່ນບໍ່ ແລະ ຕອນນີ້ຄົນທີ່ເຮົາກໍາລັງລົມຢູ່ເປັນແບບໃດ ເຂົາໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນສໍາຄັນ ຫຼື ເປັນພຽງຄົນລົມ ມີຂໍ້ສັງເກດຕາມນີ້ 1 ເຂົາຍັງບໍ່ຊັດເຈນກັບເຈົ້າ ວ່າເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະໃດ ນັ້ນສະແດງວ່າເຂົາມີສິດທີ່ຈະລົມຫຼາຍຄົນມັນກໍບໍ່ຜິດ 2 ເຂົາບໍ່ພົບເຈົ້າໃນວັນເສົາອາທິດ ພົບເຈົ້າແຄ່ມື້ທີ່ຈັນ-ສຸກ…