Tag: ເຄື່ອງຊັກຄົນ

November 6, 2022 0

ໃຜຂີ້ຄ້ານອາບນໍ້າ ດີເລີຍ ຢີ່ປຸ່ນ ຜະລິດເຄື່ອງ “ຊັກຄົນ” ໃຊ້ເວລາພຽງ 15 ນາທີ ກໍສະອາດ ຕ້ອງມີແລ້ວປະ

By FC

ໝົດບັນຫາຄົນຂີ້ຄ້ານອາບນ້ຳ ເພາະຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາຈະມີເຄື່ອງຊັກຄົນແລ້ວ ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຊີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແຜນການຜະລິດເຄື່ອງຊັກຜ້າສຳລັບຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ຮ່າງກາຍ, ນວດເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ແລະ ປິດທ້າຍດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຫ້ງອີກດ້ວຍ ທັງໝົດຈະເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດໃຊ້ເວລາພຽງ 15 ນາທີ. ບໍລິສັດ Science Co. Ltd. ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານນະວັດຕະກຳຫ້ອງນຳ້ ແລະ ເຮືອນຄົວ ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງມອບເຄື່ອງຊັກຄົນທີ່ທັນສະໄໜພາຍໃນປີ…