Tag: ເຄືອກຳລັງເສືອໂຄງ

November 18, 2022 Off

ໃບເຄືອກຳລັງເສືອໂຄງເປັນຢາດີພຍາດຫລາຍຊະນິດ ໂດຍສະເພາະເປັນຢາປົວລໍາໄສ້ ດີເຈັບທ້ອງ

By FC

ອັນນີ້ແມ່ນໃບເຄືອກຳລັງເສືອໂຄງເປັນຢາດີພຍາດຫລາຍຊະນິດ ແຕ່ຈະມາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ປົວພຍາດໂລກກະເພາະລຳໃສ້ ຜູ້ໃດມີອາການກີນເຜັດກີນເຄັມບໍ່ໄດ້ກີນຂອງດອງບໍ່ຖ້າກີນແລ້ວມີອາການເຈັບທອ້ງໆຈົ່ມຖ່າຍຍາກ ຫລືຖ່າຍຍອອກເລືອດ ແລະ ອາການແຫນ້ນໜ້າເອິກ ແລະ ອື່ນໆອີກ . ໃຫ້ເອົາໃບ ແລະ ເຄືອນີ້ນື່ງກຳມາຕົ້ມໃສ່ນໍ້າສອງລີດຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນກອ່ນອາຫານວັນລະສາມເວລາຕິດຕໍ່ກັນ 7 ວັນອາການທີ່ວ່າມານັ້ນຈະຫາຍດີໂລດປານປິດຖີ້ມ ໄດ້ສູດມາຈາກຜູ້ໃຊ້ຈິງດີມາແລ້ວ ຖ້າໃຜກີນຢາດີກະເພາະລຳໃສ້ສູດອື່ນມາແລ້ວບໍ່ດີລອງມາໃຊ້ສູດນີ້ເດີບໍ່ມີຫຍັງຈະເສຍຫາຍ ຮຽນຮູ້ໄວ້ຍິ່ງເປັນການດີຂໍຈົ່ງເປັນບຸນ່ດວ້ຍເທີ້ນສາທຸໆໆໆ…