Tag: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

May 24, 2023 Off

ລາວ ສະເໜີ ຈີນ! ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ທໍລະນີເຄມີ

By MC

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ) ຮ່ວມກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ສປ ຈີນ ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານສໍາຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ທໍລະນີເຄມີ. ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫວາດ ບຸບຜາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;…

November 12, 2022 Off

ໃກ້ຈະສໍາເລັດແລ້ວ ໂຮງຮຽນປະຖົມນາໆຊາດ ດອກງີ້ວຄຳ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ

By FC

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມນາໆຊາດ ດອກງີ້ວຄຳ ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ອາຄານຫຼັກໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍພາຍໃນເຂດໄດ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ. ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງີ້ວຄຳ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນນີ້ຂື້ນມາ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ. . ຈາກ: ຫ້ອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ