Tag: ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

November 7, 2022 0

ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເຈົ້າ ເປັນເງິນຂອງຂ້ອຍ ສູ້ໆເດີ່ ຕົ້ນທືນຊີວິດເຮົາຕ່າງກັນ ມຸມນີ້ເຫັນມາດົນປີນີ້ເອົາມາເລົ່າ

By FC

ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເຈົ້າ ເປັນເງິນຂອງຂ້ອຍ ສູ້ໆເດີ່ ຕົ້ນທືນຊີວິດເຮົາຕ່າງກັນ ເກັບຂີ້ເຫຍື່ອໃນບຸນທາດຫຼວງ ຂອບໃຈພາບເດີ່. .