Tag: ຮ້ອງຂ້າມກໍາແພງ

November 1, 2022 Off

ແຮ່ນນ້າ ຮ່ວມລາຍການ ຮ້ອງຂ້າມກໍາເພງ ໂຊສຽງຮ້ອງເພງລ໋ອກ ແບບບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ມ່ວນສຸດໆ

By FC

ແຮນນ້າກັບຊາຍາ ສຽງສະຫວັນ ບໍ່ເກີນຈິງມາໃນບົດເພງໃດກໍ່ເອົາຢູ່ ລ່າສຸດແຮນນ້າ ສາວນ້ອຍຈາກປະເທດລາວເຮົາຖືກເຊີນເປັນແຂກຮັບເຊີນຮ່ວມຮ້ອງເພງໃນລາຍການ ນັກຮ້ອງຫຼັງກຳແພງລາຍການດັງຂອງປະເທດໄທ . ໂດຍມາໃນບົດເພງ ແນວລັອກ ອົກຫັກ ຂອງ Bodyslam ທີ່ຮ່ວມຮ້ອງກັບ ມາຍ ສະມາຊິກວົງ 4eve ແລະນັກຮ້ອງຫຼັງກຳແພງໂດຍ ດິວ F 4…