Tag: ຮາໂລວີນ

October 31, 2022 Off

ແມ່ນາກ 2022 Happy Halloween ສະບັບຄອບຄົວ ລີເດຍ-ແມັດທິວ

By FC

ເປັນຜີທີ່ໜ້າຕາດີ ແບບນີ້ອະນະ ແມ່ນາກ 2022 ຕີມ ວັນ ຮາລໍວີນຂອງຄອບຄົວນີ້ ລີເດຍ ແລະ ແມັດທິວ ດາລາ ນັກຮ້ອງ ພິທີກອນດັງໄທ . ທີ່ປັດຈຸບັນເປັນພໍ່ແມ່ລູກ 3 ແລ້ວຈະ ລູກກົກແມ່ນນ້ອງ ດີແລນ .…