Tag: ສູ້ຊີວິດ

November 18, 2022 0

ກ່ອນຈະມີເຮືອນງາມໆຢູ່ ລົດງາມໆຂີ່ ເຄີຍຢູ່ຕູບ ສູ້ຊີວິດ ສ້າງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃຫ້ແມ່ແລ້ວເດີມື້ນີ້

By FC

ຟ້າໃສ ກຸນລາວົງ ໂພສ ສິເລົ່າເລື່ອງກ່ອນທີ່ຈະມີຊີວິດດີຂື້ນຂັ້ນໜື່ງໃນມື້ນີ້ ກ່ອນຈະມີເຮືອນງາມງາມຢູ່ ລົດງາມໆຂີ່ ຮູບທຳອິດເປັນຮູບຕູບທີ່ຟ້າເຄີຍຢູ່ ຍາມຝົນແຖບຈະນອນບໍ່ໄດ້ ທັງຮົ່ວ ທັງລົມລ່ວງ ຄວາມປອດໄພບໍ່ມີ ເພາະເປັນໄມ້ທີ່ສາມາດງັດແງະໄດ້ສະບາຍ ໂຈນເຄີຍເຂົ້າຕອນທີ່ຟ້າກັບນ້ອງສຸກຢູ່ 2 ຄົນ ຕອນນັ້ນແມ່ໄປຫາໄປງານກັບຄັງເຊນ ດີແຕ່ຟ້າກັບນ້ອງບໍ່ເປັນຫຍັງມັນເອົາແຕ່ເຄື່ອງທີ່ຂາຍເລັກໆນ້ອຍໆໄປ ກ່ອນຈະໄດ້ມາຢູ່ຕູບນີ້ແມ່ນແມ່ເຄີຍຊື້ເຮືອນນ້ອຍໆຫລັງ 1 ມາກ່ອນ…