Tag: ສະໝັກວຽກ

February 23, 2023 0

ໂອກາດດີມາແລ້ວ ຮັບ 20 ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ ຈຸຫ້ອງໂດຍສານ ການບິນລາວ ສະໝັກເລີຍ

By FC

ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ຈຸຫ້ອງໂດຍສານ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ ! ເງື່ອນໄຂ 1 ສັນຊາດລາວ, ສະຖານະພາບໂສດ, ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 – 25 ປີ. 2 ມີບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ…

November 23, 2022 0

ຄວາມໃຝ່ຝັນມະນຸດເງິນເດືອນ ພໍ່ຄ້າວິນ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ເງິນເດືອນສູງ 30 ລ້ານກີບ ຮີບຟ້າວສະໝັກ

By FC

ໜຸ່ມວິນ ພໍ່ຄ້າວິນ Vergin90 ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ທີ່ເດັດບອກ ເງິນເດືອນ 30 ລ້ານກີບ ອືຫື ບອກເລີຍວ່າເປັນຄວາມໄຝຝັ້ນຂອງມະນຸດເງິນເດືອນເລີຍ ໄດ້ເງິນຫຼາຍແບບນັ້ນ 30 ລ້ານກີບ ບາງຄົນແຕ່ງດອງ ຂໍເມຍໄດ້ເລີຍໃດ໋ນິ ໂດຍໜຸ່ມວິນເວົ້າວ່າ ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕາແໜ່ງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2 ລ້ານ…