Tag: ວິນ ເວີຈິນ

January 9, 2023 Off

ໜຸ່ມພໍ່ຄ້າວິນ ແຈ້ງຄວາມ ບອກທຸກຄົນຢ່າຫຼົງເຊື່ອມິດສາຊີບ ແອບອ້າງເປັນຕົນ ຫຼອກເງິນ ແຊບອກຕໍ່ໆ

By FC

ເຫັນຫຼາຍໆຄົນດັງ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ ກໍອາດເຈີຄົນຫວັງບໍ່ດີ ຫຼື ມິດສາຊີບ ແອບອ້າງເປັນເຮົາ ເອົາຮູບເຮົາໄປໃຊ້ໃນທາງບໍ່ດີ ຕວົະຍວົະຫຼອຫໂກງເງິນຄົນອື່ນ ຢ່າງເລື່ອງຂອງໜຸ່ມວິນ ພໍ່ຄ້າຄົນຫຼໍ່ຂອງເຮົາ ທີ່ອັບຄຣິບບອກເຕືອນແຟນຄັບ ບໍ່ວ່າຊາວລາວ ແລະຊາວໄທ ໂດຍບ່າວວິນເລົ່າວ່າ ມີດສາຊີບຢູ່ເມືອງໄທແມ່ນໄດ້ເອົາຄລິບຕອນທີ່ເພິ່ນແຈກໂອໂຟນໄປຕັດຕໍ່ແລ້ວສ້າງເພຈາປອມຂຶ້ນມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ມີຄົນໄປຫຼົງເຊື່ອຊື້ເຄື່ອງນຳ, ທັງໂອນເງິນທີ່ມິດສາຊີບອ້າງວ່າ ຖືກລາງວັນໄດ້ຮັບໄອໂຟນແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າສົ່ງ, ຄ່າພາສີ ຄ່ານັ້ນນີ້ຫຼາຍລາຍການ…

November 13, 2022 Off

ເຫັນແບບນີ້ ກະຢາກກິນປາ ເມື່ອໜຸ່ມວິນ ຄວງ ຫຍຸດ ສາລະວັນ ງົມປາໃນໜອງ ບອກ “ມັກອ້າຍໂລດ ອ້າຍຊິຫາປາໃຫ້ນ້ອງກິນ”

By FC

ເຫັນແບບນີ້ ກະຢາກກິນປາ ເມື່ອໜຸ່ມວິນ ຄວງ ຫຍຸດ ສາລະວັນ ງົມປາໃນໜອງ ບອກ “ມັກອ້າຍໂລດ ອ້າຍຊິຫາປາໃຫ້ນ້ອງກິນ” ເປັນການເດີນທາງທີ່ມີຈຸດນັກພົບທີ່ດີຫຼາຍສໍາລັບ ພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ໃຈບຸນ ໜຸ່ມ ວິນ ເວີຈິນ ທີ່ຫຼ້າສຸດໂພສ “ມັກອ້າຍໂລດ ມາມາອ້າຍຊິຫາປາໃຫ້ນ້ອງກິນ ແວ່ວານແຫ່ກັບຍຸດສາລະວັນ ພີ່ນ້ອງ”…