Tag: ວັນຄົບຮອບ

February 2, 2023 Off

ໂມເມັ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກມີ ຜົວໃຫ້ຂອງຂວັນວັນຄົບຮອບແຕ່ງງານ 15 ປີ ລົດໃຫຍ່ຄັນງາມ

By FC

ໂມເມັ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນຢາກມີ ຜົວໃຫ້ຂອງຂວັນວັນຄົບຮອບແຕ່ງງານ 15 ປີ ລົດໃຫຍ່ຄັນງາມ . ຂອບໃຈສຳລັບຂອງຂວັນຄົບຮອບວັນແຕ່ງງານຄົບບຮອບ 15 ປີ ອາດຈະໄດ້ຊ້າ ແຕ່ກະຂອບໃຈສຳລັບຄວາມຕັ້ງໃຈຍາກໃຫ້ເມຍ . ຈາກ: Nalithong Chanthaboury

November 6, 2022 Off

ວັນຄົບຮອບ ສະບັບ Tom Sky-ນ້ອງ ເດີນທາງໄປທ່ຽວ, ບ່ອນບໍ່ເຄີຍໄປ, ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ ມອບເຂົ້າໜົມໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

By FC

Tom Sky Thakhek ໂພສ ຢູ່ກັບ Nong Phouthasone ເຊິ່ງມື້ວານ 5 ພະຈິກ 2022 ເປັນວັນຄົບຮອບແຕ່ງດອງຂອງທັງ 2 ໜຸ່ມຕ້ອມ ໄດ້ໂພສວ່າ . 5.11.2022 ເປັນວັນຄົບຮອບແຕ່ງງານກັນ 1 ປີ…