Tag: ລົດເມຟຣີ

November 3, 2022 Off

ບໍ່ມີລົດໄປບໍ່ເປັນຫຍັງ ປີນີ້ມີບໍລິການລົດເມຟຣີ ໄປບຸນທາດຫຼວງ ຄັກສຸດ

By FC

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະນໍາໃຊ້ລົດເມຮັບໃຊ້ມວນຊົນມາທ່ຽວງານບຸນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 18.00-23:30 ໂມງ ໃນຂອບເຂດ 5 ຕົວເມືອງຄື: ສີໂຄດຕະບອງ, ຈັນທະບູລີ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ໄຊທານີ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4-8 ພະຈິກ 2022 ໂດຍມີ 10…