Tag: ລູກເຂີຍ

November 18, 2022 Off

ແຕ່ງເລີຍໄດ້ບໍ່ ? ຕ້ອງຜ່ານການຄົບ, ເລີກ ຈັກເທື່ອຈຶ່ງຈະພໍ້ຮັກແທ້ ມື້ນີ້ລູກຄົນນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າຝາກຊີວິດໄວ້ນຳເຂົາໄດ້!

By FC

ຄວາມຮັກເລີ່ມຈາກຄົນ 2 ຄົນ ຫຼື ອາດຫຼາຍກກວ່ານັ້ນ ແລະ ຕໍ່ມາກໍຫຼາຍໆເພື່ອມຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນອ້ອມຂ້າງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍ ຫຼື ໃຜກໍຕາມ ຍ່ອມມີຄວາມຄິດ ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ກັນ ດັ່ງເລື່ອງລາວນີ້ ຂອງຜູ້ໃຊ້ເຟດບຸກ Tolex Tongor…