Tag: ລາອອກຈາກມະນຸດເງິນເດືອນ

December 1, 2022 0

ຜ່ານມາ 7 ປີ ລາອອກຈາກມະນຸດເງິນເດືອນ ມີ 30 ພັນບາດ, ລົດເວບເກົ່າ 1 ຄັນ ຕອນນີ້ ມີດິນ, ເຮືອນຫໍ, ມີແຟນ, ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັກ ແລະ ໄດ້ເງິນ

By FC

ຈາກໂພສນີ້ ອາດເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ຫຼາຍຄົນໄດ້ บอลพาเที่ยว Backpacker Ball ໂພສວ່າ ຜ່ານມາ 7 ປີ ກັບອີກ 1 ເດືອນ ທີ່ລາອອກຈາກການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ດ້ວຍເງິນ 30.000 ບາດ ແລະ ເວບເກົ່າໆ 1 ຄັນ…