Tag: ລວຍ

February 10, 2023 Off

ໃຜຢາກລວຍ ຕ້ອງລາອອກ ແມ່ນແທ້ບໍ່ ? ອ່ານເບິ່ງດຸ

By FC

ບົດຮຽນຈາກ ອິຊິຕັນ ທີ່ໂພສເລົ່າໄວ້ວ່າ ຢາກລວຍຕ້ອງລາອອກ ແຕ່ກ່ອນຈະລາອອກ ອ່ານນີ້ໃຫ້ຈົບກ່ອນ ຂ້ອຍເລີ່ມເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ຕອນອາຍຸ 17 ປີ ຕໍາແໜ່ງທໍາອິດຄື “ພະນັກງານແບກເຄື່ອງ ເງິນເດືອນ 700 ບາດ” ເຮັດທຸກຢ່າງໃຜໃຊ້ໃຫ້ໄປຊ່ວຍຫຍັງກໍອາສາໄປຊ່ວຍໂລດ ທັດສະນະຄະຕິແບບນີ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງ ເຮັດວຽກ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ວິທີຄິດ ຮູ້ວິທີຕັດສິນໃຈຂອງທຸກຕໍາແໜ່ງທີ່ສໍາຄັນ…

November 24, 2022 Off

ສຸດຍອດ ຄົນລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ຈາກເງິນເດືອນ 2500 ບາດ ສູ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ອາຫານສົ່ງອອກຫຼາຍປະເທດ

By FC

ພຽງໃຈສູ້ ສູ້ຊີວິດ ໂອກາດກໍເປັນຂອງເຮົາ ດັ່ງເລື່ອງນີ້ ທີ່ດັງໃນຕິກຕ໊ອກ ຄົນລາວ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ກໍເຮັດຫຼາຍໆຢ່າງ ຈາກເງິນເດື ນ 2500 ບາດ ທີ່ປັດຈຸບັນໄດ້ລາຍໄດ້ຫຼັກລ້ານ ເພາະ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານສົ່ງອອກຫຼາຍປະເທດ ເພິ່ນໄດ້ເຜີຍເລື່ອງລາວຂອງຕົນລົງຕິກຕ໊ອກຕາມນີ້ ບ້ານທີ່ຢູ່ລາວ ອາຫານສົ່ງອອກກໍຈະເປັນຊີ້ນໝັກ ຊີ້ນຫຼອດຕ່າງໆ,…