Tag: ຢູ່ກໍາ

February 2, 2023 0

ລິວິວປະສົບການຢູ່ໄຟເພື່ອຄົນຢາກຮູ້ ເຮັດໄດ້ບອກເລີຍສີຜິວປ່ຽນປານຄົນລະຄົນ ແຊໄວ້ເດີ້

By FC

ລິວິວປະສົບການຢູ່ໄຟເພື່ອຄົນຢາກຮູ້ (ເຮັດໄດ້ບອກເລີຍສີຜິວປ່ຽນປານຄົນລະຄົນ) ເຮົາບ໋ອງເຫຼົ້າທາຕົນໂຕກ່ອນຮົ່ມທຸກຢ່າງເດີ້ (ເພາະສູດຂອງໂຕເອງເດີ້ເຫຼົ້າ) (ຈະບໍ່ທາຂີ້ມິ່ນເດີ້ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ດຳ) ປາດຫມາກນາວມາຖູຫນ້າ ຖູຂີ້ແຮ້, ຖູທ້ອງດຳນຳ ອອກຄັກປານຫຍັງ ຂ່າງໜ້າໃຫ້ໜ້າໃສ(ມີຝ່າ,ກະ ຈະຊ່ວຍອອກຫຼາຍເຕີບ) 15 ນາທີ ຮົ່ມເຫຼົ້າຊ່ອຍຊ່ອງຄອດເຮົາ 30ນາທີ ຮົ່ມອາຍນ້ຳຊ່ອຍຜິວພັນ 25 ນາທີ ນອນຂ່າງໄຟຊ່ອຍໃຫ້ໜ້າທ້ອງຢຸບໄວ 1…

November 21, 2022 0

ແຊບອກກັນໄວ້ ສິ່ງທີ່ແມ່ຢູ່ກຳ ບໍ່ຄວນເຮັດ ຄືການຕົ້ມໝໍ້ນ້ຳຢາຄ້າງຕຽງກຳ ຈະອັດຕະລາຍຕໍ່ຄົນນ້ອຍຄືເຄສນີ້

By FC

ສີ່ງນີ້ເປັນສີ່ງທີເອື້ອຍຕູ່ບໍ່ເຄີຍແນະນຳ ແມ່ຢູ່ກຳ ແລະ ຄອບຄົວເຮັດ ຄືການຕົ້ມໝໍ້ນ້ຳຢາຄ້າງຕຽງກຳ ພາກັນໄປຕົ້ມຢູ່ເຮືອນຄົວກະໄດ້ເດີ ກະຕີກ ນ້ຳຮ້ອນ ກະມີ ຢາກໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນດົນປ່ານໄດກະໄດ້ ຜົນທີຄົນນ້ອຍໄດ້ຮັບຄືການປອດອັກເສບຈົນລົງກະແສເລືອດໄດ້ເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ ຄີດແລ້ວເສົ້າ ເດັກແດງເກີດໄໝ່ ປອດຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ ແຕ່ຢູ່ໃນເຮືອນມີເຕົາ ແລະ ໝໍ້ນ້ຳຢາເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄັວນຫລາຍ ແລ້ວ ສີ່ງທີເກີດຂື້ນກະຄຶທຸກຄົນເຫັນນັ້ນລະ ການແນະນຳ…