Tag: ຢາດີຕຸ່ມ

October 28, 2022 0

ຢາດີປົວຕຸມ ເຂົາວ່າໄດ້ຜົນ ເຮືອນໃຜມີແນ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ຫຍັງ ?

By FC

ມີຢາດີປົວຕຸມມາແນະນໍາຢາດີວິເສດ+ລູກຫລາຍ ຫລື ໄພເປັນຕຸ່ມບໍວ່າຈະຕຸ່ມເປືອຍຕຸ່ມຟົດເຫືອຢາໂຕນີ້ຊ່ວຍໃດ້ ດີແທ້ແນ່ນອນ ເພາະນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍເປັນຕຸ່ມເປືອຍ+ເປືອຍຈົນວ່າເປັຍນໍ້າຢາງເຫືອງຈົນບໍມີບ່ອນຈັບໃດ້ ຢາໂຕນີ້ມາຕົ້ມໃຫ້ອາບຈຶ່ງດີ+ດຽວນີ້ໃດ້ໃສ່ຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ ນາງຕຸ່ມຄໍາ ຈາກ: Gimbee Khantasong