Tag: ມ່ອມ

November 11, 2022 Off

ເຄື່ອນໄຫວ Ther Una ໂພສຄຣິບ ເປີດໃຈ ຫຼັງໂພສຢ່າຮ້າງ ມ່ອມ (ມີຄຣິບ)

By FC

ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ສັງຄົມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບມື້ນີ້ ມື້ສັນວັນດີ 11 ເດືອນ 11 ທີ່ຍ້ອນໄປເມື່ອ 3 ປີ ກ່ອນ ເປັນວັນ ແຕ່ງດອງຄອງຮັກຂອງຄູ່ນີ້ ເທິ ຢູນາ ແລະ ມ່ອມ ແຕ່ມາມື້ຄົບຮອບປີນີ້ ກັບພົບວ່າທັງຄູ່ ໄດ້ອອກມາໂພສ ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວຢ່າງແນ່ນອນ…