Tag: ພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ບອກຕໍ່

October 29, 2022 Off

ຮ້ານພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ບອກຕໍ່ ບອກ “ຄວາມຝັນຂອງເດັກບ້ານນອກໃກ້ສິເປັນຈິງແລ້ວ” ຖ້າຕິດຕາມ

By FC

ຄວາມຝັນຂອງເດັກບ້ານນອກໃກ້ສິເປັນຈິງແລ້ວ ພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ບອກຕໍ່ ໂພສ ຄວາມຝັນຂອງເດັກບ້ານນອກໃກ້ສິເປັນຈິງແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນພາບກໍາລັງຢູ່ຫ້ອງອັດເພງ . ຂອງອ້າຍໂອຫຼ້າ ຫຼື O Sound ນັ້ນເອງ ບອກເລີຍວ່າ ຖ້າຕິດຕາມ ແລະ ຖ້າຟັງວ່າສຽງຈະມ່ວນ ແລະ ເປັນຜົນງານເພງປະມານໃດ . ຈາກ: ຮ້ານພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ບອກຕໍ່