Tag: ພໍ່ຄ້າ

November 11, 2022 0

ຢ່າດູຖຸກອາຊີບພໍ່ຄ້າ 24 ປີ ຝັນເປັນຈິງ ມີເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ງາມເປັນຂອງຕົນແລະຄອບຄົວ ດ້ວຍນໍ້າພັກນໍ້າແຮງ

By FC

ເລີ່ມຫາເງິນໄວ, ເກັບເງິນໄວ, ຄິດໄວ ລົງມື້ໄວ ກໍມີໂອກາດຈະລົ້ມເຫລວໄວ ພໍພໍກັນກັບ ສໍາເລັດໄວເຊັ່ນກັນ ດັ່ງໜຸ່ມຄົນນີ້ ທີ່ໄດ້ໂພສແຊປະສົບການ ວ່າ 24 ປີກັບຝັນທີກາຍເປັນຈິງ ຢ່າດູຖຸກອາຊີບພໍ່ຄ້າ 1 ປີກັບ 7 ເດືອນທີ່ເຝົ້າລໍຄອຍຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງເສົາ ທຸມເທທັງກາຍແລະໃຈ, ສະໝອງກັບຮ່າງກາຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຢຸດພັກ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນັບບໍ່ຖ້ວນ…