Tag: ພະຍາດ

October 27, 2022 Off

ນີ້ຄື 5 ພະຍາດທີ່ມັກມາພ້ອມກັບລະດູໜາວ

By FC

ເມື່ອລະດູໜາວເລີ່ມເຂົ້າມາ ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດເຖິງຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ, ເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຮົາອາດຈະລືມໄປວ່າສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນລົງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັດຢູ່ລອດໄດ້ດົນ ແລະ ແພ່ກະຈາຍໄດ້ຢ່າງດີ ມື້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ 5 ພະຍາດທີ່ມັກມາພ້ອມກັບລະດູໜາວ ມາຝາກທຸກຄົນເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ 1 ເປັນຫວັດ ເປັນໄອ 2 ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່…